работодатели в България за 2016 година

Топ 10 консорциуми с най-скъпи обществени поръчки

Ето списък на фирмите направили най-скъпите обществени поръчки

1. ДЗЗД Джисиеф-СК-13-Трейтс Рейлинфра Консорциум – София – 328 121 759 лв.
2. Консорциум СТРУМА-ЛОТ 2 – 298 935 000 лв.
3. ДЗЗД Консорциум Струма – ЛОТ 3.3 – 234 123 012 лв.
4. ДЗЗД Обединение – Актор АД- Хелектор АД – Пловдив – 213 462 194 лв.
5. ДЗЗД Граждански дружество ДВУ – 195 231 554 лв.
6. ДЗЗД Обединение Метро Младост – София – 184 975 733 лв.
7. ДЗЗД Сдружение Тракия, гр. София – 174 705 600 лв.
8. Консорциум ХПВС-ССТ“, Варна – 149 999 999 лв.
9. Обединение „Метро Трейс“ – 143 881 663 лв.
10. ДЗЗД Марица Хайуей – София – 138 204 034 лв.