Обществените поръчки имат все по-голямо значение

В днешно време все по-често говорим за обществените поръчки, начина по който се определят фирмите който са изпълнители. Все повече се засилва конфликта на интереси при изпълнението им. Това е така защото при една голяма обществена поръчка се въртят много пари и всеки има интерес за изпълнението им.

Топ 10 консорциуми с най-скъпи обществени поръчки в България

Ето списък на фирмите направили най-скъпите обществени поръчки в България. 1. ДЗЗД Джисиеф-СК-13-Трейтс Рейлинфра Консорциум – София - 328 121 759 лв. 2. Консорциум СТРУМА-ЛОТ 2 - 298 935 000 лв. 3. ДЗЗД Консорциум Струма - ЛОТ 3.3 - [...]