Ремонт на обществени сгради в Манчестер

В Манчестер три обществени сгради са подложени на ремонт на покрива, включително Main and town hall. Плоския покрив в задната част на Main and town hall се заменя, заедно с това се ремонтира също и Main Street и уличката, водеща [...]