Ремонт на сгради

Ремонт на сгради в Jefferson city

Планират се ремонти на сгради които са изоставени в Jefferson city.

Джанис Макмилан обяви, че разработва програма по която да се намали на броя на изоставените сгради в града. Двадесет и три от 148 сгради, които някога са били включени в регистъра са реабилитирани и заети отново. Броят на момента изоставени сгради в града е намалял от 107.

Все пак, някои собственици на имоти не са се занимавали с техните сгради, въпреки че е в списъка на регистъра за известно време. Barbara Buescher притежава 21 от изоставените сгради в града.

Доклад Макмилан очерта 14 различни действия които града може да предприеме по отношение на изоставените имоти. Тези действия варират от увеличаване на таксите за регистрация за закупуване на имота от собственика или дори при използването на отчуждаване.

Макмилан би искал да даде приоритет и приложения на предложенията в доклада си. Също така другите членове на съвета не искат да видят изоставените сгради разрушени, тъй като много от тях имат историческа стойност.

Кметът Eric Struemph каза Макмилан съвета ще има за основна цел приложението всички бъдещи идеи за справяне с изоставените имоти.

Вашият коментар